Skip to main content

Ben okula hazırım

Almanca ve İngilizce konuşuyorum

Anasınıfı - İlkokula hazırlık

Anasınıfımızda uyguladığımız eğitim programı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Anasınıfı Müfredatıdır. Bu müfredatı ,Federal Almanya Diş İşleri Bakanlığı tarafından kabul edilen ve Almanya dışında yaşayan ailelerin çocuklarını temel eğitim okullarına hazırlayan bir eğitim programından ve farklı kaynaklardan özen ile seçilmiş önemli detaylarla ile zenginleştirdik.

Bir eğitim yılı için belli konular çerçevesinde hazırlanmış olan bu program, konu süreleri farklı  olmakla birlikte, bir ders saati 30 dakikalık zaman birimi olarak genelleştirilebilir.
Bu programa dahil olan okula hazırlık testi ise 6 ay ara ile (Ocak ve Haziran) iki kez yapılıyor.
Bu program bir bütün olarak uygulandıktan sonra Veli-Çocuk Görüşmesi yapıyoruz. Çocuğun tüm alanlardaki gelişmesini değerlendirip velilere temel eğitim okulu seçimi konusunda rehberlik ediyoruz.