Skip to main content

Anaokulunda öğrenme becerisi kazanımı

Bilim adamları, tamamen bilimsel olan bu konuyu farklı şekilde tanımlarlar.

Bize göre ise öğrenme becerisi kazanmak bir davranış biçimi oluşturmaktır. Bu oluşum için ise içinde yaşadığımız dünyamızı görmek ve algılamak en önemli unsurdur.

0 – 6 yaş arası çocuk gördüğü ve algıladığı her olguyu merak eder.

Merak eden çocuk öğrenmek ister, sorular sorar ve cevaplar bekler.

Çocukta bu istek oluşumu ve bu oluşumunun kalıcı olması çok önemlidir.

Aynı zamanda öğrenmek bilgi sahibi olmak, bilgi sahibi olmak ise güçlü olmaktır. Yeteneklerin ve becerilerin gelişimi yaşamı kolaylaştırdığını görüyoruz.

Öğrenme alışkanlığı kazanmak ideal bir öğrenme ortamında oluşabilir.

Öğrenme ortamındaki öğretme metodu ise çocuk özelliklerine göre ve çocuk merkezli olmalıdır.

Öğretenler ise her çocuğu farklı bir birey olarak değerlendirmelidir. Çocukların merak etmelerine düşünmelerine bir oluşumu gözlemleme fırsatı yaratmalıdırlar.

Bir oluşumu yaşayarak, oynayarak ve tüm algılama organlarını kullanarak öğrenmek bizce en zevkli ve kalıcı olanıdır.

Anaokulumuzda  bu yöntem ile öğrenen çocuklar öğrenmeyi öğreniyor ve seviyorlar.

Bu alışkanlık akademik yaşamın temelidir.