Skip to main content

Anaokulunda Müzik ve Yaratıcılık

Müzik şarkılarımız, oyunlarımız ve danslarımız ile bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönlerde gelişmekte olan çocuklarımızın yaşamında vazgeçilmez bir araçtır. Anaokulumuzda uzman müzik öğretmenimizin uyguladığı  metot, okul öncesi eğitimde kullanılması gereken en verimli bir metottur.

“Müzik öğretim yöntemlerinden biri olan Dalcroze metodu, müziğin temel elementleri olan ritim, dinamikler, ton ve form ile müzik öğretimine yer verir.

Dalcroze yönteminde müziğin temel eğitiminde en önemli nokta, ritim ve müzik ile ilgili ana unsurların ritmik jimnastik ve vücut hareketleri ile öğretilmesidir.

Yöntem ritim duygusunu sağlamlaştırdığı gibi, karakter kararlılık ve kendine güven duygusunu da güçlendirir.

Dalcroze müzikal duyarlılığın gelişimini üç yöntemle sağlamaktadır.

  1. Fiziksel açıdan: Koordinasyon gelişimi, fiziksel esneklik, denge, beden bölümlerinin bağımsızlığı, hızlı bir şekilde işitilen ve görüleni benimseyerek yanıtlamayı sağlamak.
  2. Düşünsel açıdan: Konsentrasyon gelişimi, hafıza, sağ ve sol beyin loblarının gelişimini işitsel ve görsel gözlem yoluyla sağlamak.
  3. Duygusal açıdan: Gelişmiş anlatım ve sosyalleşme tecrübeleri ile iletişimin artırılması, grup içindeki aktivitelerin çoğalmasını sağlamak.”

     (Kaynak: Gülşen ERDAL, Kocaeli Ünv.Devlet Kons.Müzikoloji Böl.Bsk.)